Kronika 

Niniejszy tekst powstał dla upamiętnienia jubileuszu 10-lecia istnienia Koła Naukowego Klubu Informatyków Politechniki Poznańskiej "BooBoo". Jest on próbą zebrania wspomnień różnych osób związanych z działalnością Klubu, w szczególności poprzednich Opiekunów i Prezesów Koła. W latach dziewiędziesiątych Klub działał dynamicznie, nie zawsze dokumentując wszystkie spotkania i działania, w związku z czym opracowanie to próbuje również usystematyzować i na ile to możliwe uzupełnić archiwa "BooBoo". W kolejnych rozdziałach tego dokumentu przybliżone są pierwsze lata działalności, okres stabilizacji działałań Koła, a także historia ostatnich lat działalności. W dwóch następnych częściach opisane są działania związane z przeprowadzaniem ankiety studenckiej "Nasza Ocena" oraz z Konkursami w Programowaniu Zespołowym.

Przy tworzeniu opracowania uzyskałem pomoc wielu osób. W szczególności dziękuję dr hab. Jerzemu Stefanowskiemu za zredagowanie niektórych fragmentów tego tekstu oraz jego korekty, udzielenie wielu informacji o działalności oraz pomoc w zdobywaniu danych o Kole. Za udzielone wywiady dziękuję prof. Jerzemu Nawrockiemu oraz dr Maciejowi Zakrzewiczowi. Przy opracowywaniu informacji o ankiecie studenckiej wykorzystałem także informacje zawarte w opracowaniu problematyki ankiety "Nasza Ocena" autorstwa dr Barbary Begier i prof. Jerzego Nawrockiego.

Łukasz Piątkowski

Jak to się zaczęło
Wieki średnie - o tym, co było dalej
Okres Oświecenia Koła BooBoo
Ankieta studencka "Nasza Ocena"
Konkursy w Programowaniu Zespołowym