Konkursy w Programowaniu Zespołowym 

W 1993 roku prof. Nawrocki otrzymał informację o organizowanym przez ACM (skrót nazwy amerykańskiej organizacji Association for Computing Machinery) Konkursie w Programowaniu Zespołowym (ang. International Collegiate Programming Contest). Idea tych zawodów narodziła się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Następnie w latach osiemdziesiątych zawody amerykańskie przekształciły się w międzynarodowe i w 1987 roku po raz pierwszy wzięła w nich udział Europa. Od tego czasu zaczęły się odbywać eliminacje regionalne. Finały odbywają się w USA podczas corocznej konferencji informatycznej organizowanej przez ACM. Profesor Nawrocki postanowił wysłać na ten konkurs drużynę z naszej uczelni. Jako Europa środkowo-wschodnia nasi zawodnicy powinni wtedy pojechać do Bukaresztu, jednak tam konkurs odbywał się w terminie tak bliskim, że nie możliwe było zorganizowanie odpowiedniej drużyny. W związku z tym udało się zakwalifikować Polaków do drużyn startujących w eliminacjach w Amsterdamie, które odbywały się nieco później. W tym konkursie zajęli oni 8. miejsce.

W 1996 roku przy znacznym udziale Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Koła Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Poznaniu BooBoo współorganizowało I Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym. W ich organizacje mocno zaangażowany był p. Adam Czajka - wtedy prezes Koła. Idea konkursu spodobała się Klubowiczom, więc postanowili oni zorganizować w następnym roku pierwsze zawody uczelniane. Regulamin zawodów ogólnopolskich i lokalnych jest wzorowany na regulaminie zawodów międzynarodowych organizowanych przez ACM, tzn. 3-osobowe zespoły mają w ciągu 5 godzin rozwiązać 8 zadań sformułowanych w języku angielskim mając do dyspozycji 1 komputer oraz kompilatory języka C i Pascal. Zadania są oceniane na bieżąco - niepoprawne rozwiązanie można więc poprawić, ale kosztuje to 20 minut kary. Jeżeli więcej niż 1 zespół rozwiąże tyle samo zadań, to wygrywa ten, dla którego łączny czas rozwiązania zadań (wraz z karami) jest najkrótszy.

W związku z rosnącym zainteresowaniem tym konkursem zostały wprowadzone eliminacje środowiska poznańskiego nazwane Wiosennym Turniejem w Programowaniu Zespołowym. Pierwszy z nich odbył się w 1997 r. Część z tych konkursów była sponsorowana przez poznańskie firmy, np. w 1997 przez Dantek, w 1998 Varico, a przez cały czas - wydawnictwo Nakom. Część nagród finansował Oddział Wielkopolski PTI.

Wśród studentów narodziła się również idea sparingów, przeprowadzanych kilka razy w roku na identycznych zasadach jak główny konkurs, które przygotowują do startu w eliminacjach. W przygotowaniu zespołów znaczną rolę odegrał p. Piotr Zieliński, który sam odnosząc sukcesy w konkursie (1. miejsce w roku 1998 w Europie w zespole z Łukaszem Gwoździem i Sławomirem Piotrowskim), jednocześnie szkolił innych zawodników. Obecnie jego pracę kontynuuje p. Bartosz Nowierski.

Z historii Wiosennych Zawodów w znacznej mierze organizowanych przez członków BooBoo, warto przypomnieć niektórych zwycięzców (w znacznej mierze członków BooBoo):

  • - II Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym (23 maja 1998): Piotr Zieliński, Łukasz Gwóźdź, Sławomir Piotrowski.
  • - III Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym (15 maja 1999): Dawid Weiss, Przemysław Wesołek.
  • - IV Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym (3 czerwca 2000): Bartosz Nowierski, Daniel Jeliński, Jan Chmiel.