Kim jesteśmy? 

Jak nietrudno się domyśleć patrząc na tytuł strony jesteśmy Kołem Naukowym, ale również Klubem Studentów Informatyki. Idea klubu powstała w 1992 roku (to już 15 lat), kiedy zaistniała możliwość współpracy z podobnymi organizacjami w Holandii. Początki jak zawsze były trudne, ale mimo to klub przetrwał i stale rozwija się. Obecnie nasze grono skupia około 50 członków, którymi są studenci wszystkich lat studiów na kierunku Informatyka, ale także studenci Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej.

Na czele klubu stoi Rada Klubu, w skład której wchodzi po dwóch studentów z każdego roku Informatyki oraz dwóch studentów z innych kierunków. Szczegóły zawarte są w Statucie Klubu (jak każda szanująca się organizacja także i my posiadamy swój statut). Rada Klubu reprezentuje klub "na zewnątrz" i sprawuje kontrolę "wewnątrz" kola.