Nasze osiągnięcia 

W ciągu ośmiu lat działalności klubu okazało się, że możemy zdziałac dość wiele. Mamy na swoim koncie sporo osiągnięć, m. in.:

  • nawiązaliśmy współpracę z dwiema organizacjami studenckimi w Holandii, co zaowocowało wymianą studentów,
  • corocznie przeprowadzamy ankietę "Nasza ocena", która pozwala wyrazić studentom swoje opinie na temat poszczególnych przedmiotów i wykładowców,
  • braliśmy udział w opracowywaniu nowego, dwustopniowego, programu nauki na kierunku Informatyka
  • byliśmy współorganizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu w Programowaniu Zespołowym. Przeprowadzamy także lokalne zawody, które mają służyć wyłonieniu reprezentacji Politechniki do startu w "poważnych" zawodach.