Wieki średnie - o tym, co było dalej 

Na pierwszym regularnym spotkaniu klubu podjęto wiele ważnych decyzji - rozpoczęto prace nad statutem Koła , a potem na jego podstawie wybrano prezesa, którym został Zbigniew Persak (wówczas student V roku). Określono także cele klubu. Najważniejszym w tamtym momencie była organizacja wymiany z Holendrami, w związku z czym nawiązano kontak korespondencyjny ze studentami z Nijmegen i tamtejszym kołem naukowym. Koło postanowiło także podjąć próbę zorganizowania ankiety studenckiej oceniającej sposób nauczania przedmiotów oraz wykładowców na kierunku informatyka, o czym będzie mowa w dalszej części tego opracowania.

Od początku istnienia oczywistym celem członków koła było poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie informatyki, głównie na tematy, które nie były ujęte w programie nauczania, a interesowały członków, często były to zupełne "nowinki" - najnowsze pomysły rodzące się w interesującej Nas dziedzinie. W związku z tym organizowane były różnego rodzaju wykłady i seminaria, na które zapraszani byli zarówno pracownicy Instytutu Informatyki, jak i goście z zewnątrz. Część tematów prezentowana była przez samych klubowiczów, którzy mieli wiele doświadczeń w ciekawych, a mało znanych zagadnieniach. Na spotkaniach po częsci prelekcyjnej studenci zostawali zwykle porozmawiać jeszcze swobodnie na interesujące ich tematy, a klubową atmosferę zapewniały "obowiązkowe" ciastka oraz herbata.

Po długich pracach udało się sfinalizować przyjazd studentów z Holandii. Członkowie Koła "Desda" odwiedzili Polskę w dniach 22-29.10.1993. Na dworcu głównym w Poznaniu odebrała ich grupa klubowiczów z BooBoo z wielkim transparentem "Desda" rozwiniętym na powitanie. Kilka pierwszych dni goście spędzili w Poznaniu. W tym czasie wysłuchali cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu Informatyki. Na czas pobytu znaleźli zakwaterowanie w akademikach Politechniki, a wspólne posiłki organizowano w klubie profesorskim oraz w uczelnianej stołówce. Kolejnym punktem programu pobytu gości z Holandii był wyjazd w Tatry. Polskie góry zrobiły na studentach z Desdy niemałe wrażenie - w Holandii nie ma praktycznie gór wysokich. Pogoda w Tatrach była wyśmienita, a trasa wędrówki, na którą poprowadził gości prof. Nawrocki wraz z polskimi studentami biegła żółtym szlakiem z Murowańca na Kasprowy Wierch. Niestety już podczas wędrówki widoki nieco popsuła mgła, która mocno ograniczała widoki. Po tej wycieczce zmęczeni studenci z Nijmegen nie dali się już namówić na dłuższą eskapadę po górach, i po odreagowaniu trudów wędrówki w schronisku cała grupa wróciła bardzo zadowolona do Poznania, po drodze zatrzymując się jeszcze na kilka godzin w Krakowie. Z Poznania zorganizowano jeszcze wyjazd do Gniezna oraz Biskupina, a potem czas pobytu Holendrów u nas dobiegł końca. Przy pożegnaniu członkowie Desdy podarowali polskim kolegom "firmowe" koszulki z logiem ich klubu, a odjeżdzając umówili się na rewizytę za rok.

16.04.1994 Polacy pojechali do Nijmegen - małego miasteczka o akademickim charakterze, w którym kręcono zdjęcia do filmu "O jeden most za daleko". Prezesem klubu był wtedy po nowych wyborach Maciej Zakrzewicz (wtedy student V roku specjalizacji Rozproszone Systemy Komputerowe). Ze strony Instytutu Informatyki jako opiekun pojechał do Holandii p. mgr Wojciech Complak, który również był zaangażowany w wymianę - obowiązki nie pozwoliły na wyjazd prof. Nawrockiemu. Do Holandii grupa, w której było ok. 20 osób, dotarła autokarem turystycznym. W instytucie w Groningen wysłuchali kilku wykładów z dziedziny grafiki komputerowej oraz wzięli udział w obchodach Dni Uniwersytetu w Nijmegen. Zwiedzili także Amsterdam oraz Arnhem. Na pożegnanie podarowali holenderskim studentom własnoręcznie wykonane koszulki z logiem "BooBoo Inside". Do kraju wrócili 24.04. Warto podkreślić, że wymiana ta została zorganizowana za prywatne środki członków BooBoo, przy niewielkim wsparciu uczelni. Niestety w związku z nagłym spadkiem liczby studentów inforamtyki w Holandii nie udało się już zorganizować wymiany w następnych latach.

W latach 1993-1994 Koło zainicjowało dwie duże akcje - przeprowadzanie ankiety "Nasza Ocena" oraz współorganizacja zawodów w programowaniu zespołowym; o tych przedsięwzięciach można przeczytać w dalszej części. Dzięki temu nawiązało też współpracę z Poznańskim Kołem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).