Okres Oświecenia Koła BooBoo 

Opiekunem Koła był oczywiście od momentu jego założenia prof. Jerzy Nawrocki. Jednak wiosną 1996 r. zrezygnował z tej funkcji i przekazał opiekę nad Kołem dr Jerzemu Stefanowskiemu. Prof. Nawrocki odchodząc z funkcji opiekuna został Członkiem Honorowym Koła, dalej w miarę możliwości uczestnicząc w jego spotkaniach. W tym samym czasie nowym prezesem Klubu został Piotr Wierzejewski, a kończący studia były prezes Adam Czajka został pracownikiem Instytutu Informatyki. To właśnie on razem z Maciejem Zakrzewiczem pomogli w płynnej zmianie opiekunów BooBoo.

W swojej działalności Rada i członkowie Koła realizowali cele statutowe oraz podejmowali różne inne inicjatywy. Przypomnijmy, że cele stautowe Koła, to głównie: organizowanie spotkań klubowych, popularyzacja nauk informatycznych, współpraca z innymi organizacjami, przeprowadzanie wśród studentów informatyki PP ankiety "Nasza Ocena", a także organizowanie współpracy koleżeńskiej między studentami różnych lat studiów.

Spotkania klubowiczów zaczęły odbywać się regularnie co tydzień. W spotkaniach uczestniczyli przeważnie sami członkowie Koła, ale ze względu na ich otwarty charakter, w przypadku szczególnie interesujących tematów także inne osoby studiujące na Politechnice - co wpływało na stopniowe zwiększanie liczebności Koła. Spotkania prowadzili nie tylko sami studenci, lecz coraz liczniej także pracownicy Politechniki Poznańskiej, głównie Instytutu Informatyki. Prelegentami byli także pracownicy innych jednostek organizacyjnych Politechniki, m.in. mgr T. Kokowski z Uczelnianiego Centrum Obliczeniowego omawiał kilkakrotnie rozwój sieci komputerowej na Politechnice, ciekawy wykład na temat technik autoprezentacji przygotowała specjalnie dla Koła p. Liliana Dorna, pan mgr Damian Dobroczyński zaprezentował Nam bardzo ciekawe zagadnienia robotyki związane z tworzeniem robotów grających w piłkę. Ponadto, dzięki kontaktom członków Rady Koła oraz opiekunów, zapraszano jako prelegentów gości spoza samej Politechniki, co zwiększyło różnorodność tematów omawianych na spotkaniach.

Regularnie co semestr organizowano spotkania z Dyrekcja Instytutu Informatyki, które poświęcone były dyskusjom o wynikach przeprowadzonej ankiety studenckiej. Było to szczególnie istotne w drugiej połowie lat dziewiędziesiątych kiedy na bieżaco wprowadzano tzw. dwustopniowy program studiów na kierunku Informatyka. Należy przyznać, że czasami dyskusje były ożywione, co jak mamy nadzieje, było jednym z czynników, ktory nasi wykładowcy i Zespół Dydaktyczny uwzględniali przy dokonywaniu modyfikacji tegoż programu. Udało się zoorganizować spotkania z wykładowcami poświecone nauczaniu niektórych przedmiotów. Także tematyka samej realizacji ankiety, sposobów opracowywania wyników, a także ich wiarygodności była przedmiotem dyskusji na wielu z tych spotkań. Jednym z rezultatów było stworzenie dedykowanego oprogramowania do opracowywania wyników ankiet, które umożliwia m.in. tworzenie zbiorczych zestawień porównawczych rezultatów uzyskanych w przeciągu kilku lat.

Członkowie Klubu strali się także organizować spotkania czy wycieczki poza Politechnikę do miejsc związanych z informatyką. Przykładowo podczas prezesury Piotra Wierzejewskiego zorganizowano wycieczkę do siedziby Poznańskiej Telewizji Kablowej, gdzie studenci mieli możliwość poznania technik wykorzystywanych do udostępniania usług internetowych przez sieć telewizji kablowej. Zorganizowano także spotkanie w prof Janem Oberem z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Polskiej Akademii Nauk, w jego pracowni poświęcone pracom badawczym na przetwarzaniem informacji o ruchu gałki ocznej i nowych technikach komunikacji człowiek-komputer. Z tej wizyty narodziła sie później współpraca z niektórymi studentami, która zaowocowała interesującymi projektami inżynierskimi lub magisterskimi. Część członków Koła, wspólnie ze studentami przedmiotu "Zastosowanie Informatyki w Medycynie", miała także możliwośc zwiedzenia szpitala klinicznego Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zapoznali się z zagadnieniami telemedycyny i telepatologii łączących w sobie zagadnienia zarówno medyczne, jak i ściśle informatyczne.

Członkowie Koła nawiązali także dobre kontakty z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instutucie Chemii Bioorganicznej PAN. W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy kilkakrotnie zapraszani na wizyty w siedzibie Centrum, gdzie oprócz interesujących wykładów i dyskusji nad nowoczesnymi projektami tam realizowanym, mogliśmy obejrzeć między innymi specjalistyczne laboratoria, centra zarządzania sieciami rozległymi, a także tzw, "Crayownię", czyli pomieszczenie ze stojącymi w nim superkomputerami. Dzieki życzliwości Kierownictwa Centrum członkowie Koła mogli uczstniczyć jako słuchacze w konferencjach naukowych "POLMAN" oraz "PIONIER" dotyczących rozwoju szkieletowych sieci komputerowych w Polsce.

Koło zacieśniło również współpracę z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego (wtedy Prezesami Oddziału PTI byli kolejno prof. A.Marciniak i prof. M.Drozdowski). Doprowadziło to, między innymi, do współudziału członków Koła w części seminariów. W szczególności w 1998 roku, na prośbę prof. A.Marciniaka, liczna grupa Klubowiczów wspomagała prace Sekretariatu 2 Kongresu Informatyki Polskiej, który odbywał się wtedy w Poznaniu. Członkowie Koła uczestniczyli także w obradach Kongresu.

W tym czasie udało się także nawiązać kontakt z kilkoma firmami z branży teleinformatycznej z okolic Poznania. Niektóre z nich pomagały w ufundowaniu nagród w Zawodach w Programowaniu Zespołowym, o czym piszemy później, ale odbyło sie też kilka spotkań i prezentacji dotyczących nowoczesnych projektów informatycznych, m.in. z przedstawicielami firmy Dantek, Varico, a także z p. B.Pilawskim z Depatamentu Informatyki BZ-WBK na temat systemów komputerowych używanych we współczesnej bankowości, czy zagrożeń związanych z problemem roku 2000. Dzięki pomocy byłego członka Koła p. Sławomira Tomczaka nawiązano kontakt z firmą Andersen Consulting (obecnie Accenture), dzięki czemu odbyło się kilka prezentacji przygotowanych przez tą firmę, a także przeprowadzono dla studentów Politechniki specjalistyczne warsztaty typu "Case Study" związane z rozwiązywaniem przez grupy studentów zadanych problemów projektowych z zakresu e-commerce.

Nawiązano także kontakty z innymi Kołami Naukowymi. Przykładowo w latach prezesury kolegów Piotra Wierzejewskiego i później Piotra Kubiaczyka, doszło do spotkań z przedstawicielami Koła Naukowego Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, w rezultacie których, zrealizowano projekt oprogramowania do wizualizacji wyników zabiegów chirurgii szczękowej, na podstawie analizy zdjęć rentengowskich. Odbyły sie także spotkania z przedstawicielami Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, gdzie omawiano pomysły na wspólne projekty, np. stworzenia dedykowanego serwera studenckiego. Tutaj niestety, prace projektowe nie zostały kontynuowane, między innymi ze względu na to, że cześć zainteresowanych osób została już absolwentami i musiała poświęcić swój czas innym celom. Chcielibyśmy zauważyć, że problemy dedykowanego serwera studenckiego były także istotnym elementem dyskusji we wcześniejszych latach działaności Koła. Przypomnijmy, że w tym okresie (początkowej i "pośredniej" fazy rozwoju Internetu w Polsce) nie były dostępne jeszcze obecne portale, które udostępniają bezpłatny dostęp do kont pocztowych. Dlatego starano się uzyskać dostęp do kont pocztowych w ramach zasobów Naszej Uczelni. Rozważano także ofertę działności usługowej członków Koła na rzecz jednostek Politechniki w zakresie przygotowywania projektów i realizacji serwisów stron WWW. Projekt ten nie "przebił się" jednak do fazy wdrożenia. Natomiast sukcesem zostało uwiecznione uzyskanie własnych stron WWW Koła w serwisie Instytutu Informatyki - można o tym przeczytać dalszej części historii.

Tematyka technologii internetowych, nowych narzędzi tworzenia serwisów WWW czy tworzenia aplikacji webowych, cieszyła się dużym zainteresowaniem członków Koła, a także studentów spoza tego grona. Dlatego w drugiej połowie lat dziewiędziesiątych niektórzy prelegenci (w szczególności studenci wyższych lat) przygotowali specjalne cykle prezentacji poświęcone nowym technologiom, (patrz załączona lista tematów spotkań), które miały charakter szkoleniowy dla młodszych kolegów (zwłaszcza w chwili gdy program studiów nie uwzględniał jeszcze tego typu zagadnień).

Warto zauważyć, że niektórzy członkowie Koła odnosili znaczące sukcesy w innych dziedzinach, np. biorąc udział w zawodach w programowaniu zespołowym. Ponadto członkowie Koła Piotr Kubiaczyk i Stanisław Osiński współtworzyli z dwoma innymi kolegami zespół studencki, który wziął udział w 2001 w ogólnoświatowym konkursie organizowanym przez renomowaną amerykańska organizację IEEE zdobywając 1 miejsce.

Wiosną 2002 r. nawiązaliśmy kontakt z Kołem SIFE (ang. Students in Free Enterprise) działającego na kierunku Inżynierii Zarządzania, dzięki czemu podczas juwenaliów zorganizowaliśmy warsztaty "Sztuka prezentacji". Składały się one z trzech części: krótkiego wykładu na temat profesjonalnych prezentacji, poprowadzonego przez nadzorującą całość zajęć p. Małgorzatę Walczak, krótkich prezentacji zadanej firmy w wykonaniu studentów oraz omówienia przygotowanych przez uczestników prezentacji na podstawie nagrań video. W warsztatach wzięło udział około 20 studentów różnych kierunków, dobranych w 2-3 osobowe zespoły.

W ostatnich latach czlonkowie Koła brali udział w Drzwiach Otwartych organizowanych przez Politechnikę dla kandydatów na studia. Informowaliśmy tam, przy okazji prezentacji kierunku Informatyka, o naszej działalności i osiągnięciach, zapraszaliśmy przyszłych studentów do odwiedzenia nas na spotkaniach, a także udzielaliśmy koleżeńskich rad przy samodzielnie zorganizowanym stanowisku Koła.

W roku 2002 dla studentów III roku informatyki zorganizowaliśmy spotkania z kolegami z IV i V roku dotyczące wyboru specjalności studiów magisterskich. Według naszego pomysłu, to właśnie sami studenci wyższych lat opowiadali młodszym kolegom o tym jak się studiuje na danej specjalności, co spotkało się z żywym zaintresowaniem. To właśnie wtedy pobito rekord w liczbie uczestników spotkania koła - przyszło ponad 60 osób, które całkowicie wypełniły salę obrad Rady Wydziału Elektrycznego. Obecnie działalność BooBoo koncentruje się na organizowaniu bieżacych spotkań i realizacji celów statuowych. W związku z zainteresowaniam części członków Koła tematyką sztucznej inteligencji, a w szczególności algorytmów dla rozgrywania gier dwuosobowych, np. symulacji gry w piłkę nożną, przygotowaliśmy specjalne spotkania poświęcone tej tematyce. Koledzy Widera i Styszyński zoorganizowali nawet mikroturniej między programami "grającymi w piłkę". Większą inicjatywą jest przygotowanie obchodów X-lecia istnienia Koła, które koordynują Magda Ławrynowicz oraz Maciej Dziergwa. Zamierzamy wtedy przygotować specjalne wykłady popularno-naukowe, dostępne dla szerokiego audytorium.

Od czterech lat współopiekunem Koła ze strony Instytytu Informatyki jest pan mgr Bartosz Walter - były aktywny członek Koła z poprzednich lat.

Od kilku lat działa strona www koła informująca o naszej działalności. Jej pierwowzór stworzył (jeszcze w statycznym HTML) Przemysław Skiba. Latem 2001 została ona przeprojektowana, z wykorzystaniem technologii Java Server Pages, przez Stanisława Osińskiego, który wraz z Robertem Guziołowskim dalej opiekuje się serwisem. Na stronie można znaleść Statut Koła, plany spotkań wraz z archiwum, a także Wielką Księgę Cytatów, która jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w 1995 r. Przez Michała Zawirskiego. Polega ona na życzliwym notowaniu szczególnie barwnych wypowiedzi oraz złotych myśli naszych Wykładowców, których do tej pory zebrało się prawie 450. Strona zawiera także inne informacje, dotyczące między innymi zawodów w programowaniu zespołowym oraz zagadnień związanych z ankietą studencką, o których piszemy w dalszej części tego opracowania.