Jak to się zaczęło? 

Idea Klubu Studentów Informatyki powstała w 1992. To właśnie wtedy prof. Jerzy Nawrocki otrzymał od prof. Kostera z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) propozycję zorganizowania wymiany studentów informatyki pomiędzy holenderskim uniwersytetem, a naszą politechniką. W tym czasie nie istniało na naszej uczelni żadne koło naukowe informatyków, choć wcześniej przy Instytucie nformatyki działało Koło Naukowe Mikroinformatyków. Na szczęście do nawiązania współpracy z Holendrami potrzebna była działająca organizacja studencka, zrzeszająca zainteresowanych wymianą.

W tej sytuacji prof. Nawrocki zainicjował rozmowy nad utworzeniem "Klubu Studentów Informatyki", decydując się na formę nieco bardziej luźną i otwartą niż "Koło Naukowe". Ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony samych studentów, jak i Dyrekcji Instytutu Informatyki. Spotkanie założycielskie odbyło się w czwartek, 19.11.1992 w jednej z sal wykładowych. Przybyło na nie ok. 50 osób, co przez dłuższy czas było swoistym rekordem w liczbie uczestników klubowych spotkań. Oczywiście jednym z głównych tematów dyskusji na tym spotkaniu był problem wybrania nazwy dla nowoutworzonej organizacji. Padały różne, mniej i bardziej poważne propozycje (np. "Bajt" czy "Komputerek"), jednak bezapelacyjnie przez głosowanie zwyciężyła propozycja Marka Ruta. Zaproponował on nazwę "BooBoo" - imię młodszego, sympatycznego towarzysza wielkiego misia Yogi z popularnych kreskówek. Wcześniej okazało się jednak, że oficjalna rejestracja organizacji o charakterze klubu studenckiego nie jest na uczelni możliwa, a ponieważ Klub poszerzał założenia koła naukowego, ostateczna nazwa została oficjalnie ustalona na "Koło Naukowe Klub Studentów Informatyki Politechniki Poznańskiej BooBoo".

Oprócz kwestii nazwy omówiono również sprawy organizacyjne związane z możliwością międzyuczelnianej wymiany studentów oraz poruszono wiele innych problemów, między innymi dotyczących możliwości oceniania przez studentów sposobu kształcenia na kierunku Informatyka. Wybrano również pierwszą osobę kierującą BooBoo - pomysłodawcę tej nazwy, Marka Ruta. Termin spotkań klubowiczów ustalono na czwartek, na pamiątkę pierwszego spotkania, a tradycyjnym miejscem zebrań stał się Klub Profesorski w budynku Wydziału Elektrycznego.