Programowanie zespołowe 

Idea Zawodów w Programowaniu Zespołowym (ang. International Collegiate Programming Contest) narodziła się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych zawody amerykańskie zyskały rangę międzynarodową, w 1987 roku po raz pierwszy wzięły w nich udział reprezentacje krajów europejskich. Od tego czasu przeprowadzane są również eliminacje regionalne. Finały odbywają się w USA podczas corocznej konferencji informatycznej organizowanej przez ACM (Association for Computing Machinery).

Polscy uczestnicy zainaugurowali swój udział w Zawodach w 1994 roku. W roku 1996, w Poznaniu, zostały zorganizowane przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Poznaniu oraz Koło Naukowe Studentów Informatyki BooBoo I Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym. II Ogólnopolskie Zawody odbyły się na Politechnice Wrocławskiej, trzecie - w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Każdorazowo w Zawodach Ogólnopolskich biorą udział zespoły studentów reprezentujące Politechnikę Poznańską. W roku 1997 zespół studencki z kierunku Informatyka zajął w zawodach ogólnopolskich 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej (na 26 zespołów) i pierwsze miejsce wśród zespołów politechnicznych. W tym samym roku studenci Informatyki z Politechniki Poznańskiej odnieśli również sukces w europejskich eliminacjach regionalnych - dwa zespoły startujące w Północno-Europejskich Zawodach w Programowaniu Zespołowym w Delft zajęły - na 41 zespołów - 6 i 9 miejsce. Największym, jak do tej pory, osiągnięciem studentów informatyki Politechniki Poznańskiej, jest zdobycie przez zespół w składzie: Łukasz Gwóźdź, Sławomir Piotrowski, Piotr Zieliński, pierwszego miejsca w eliminacjach dla Europy północno-zachodniej. Zawody odbyły się w s'Hertogenbosch (Holandia), brali w nich udział studenci renomowanych uczelni z takich krajów jak Holandia, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia.

Zawody w programowaniu są okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów informatycznych. Umożliwiają również nawiązanie kontaktów między studentami z różnych ośrodków akademickich. Pozwalają także zapoznać się ze specyfiką tego rodzaju rywalizacji oraz pomagają przygotować się do ewentualnego uczestnictwa w zawodach międzynarodowych. Regulamin zawodów ogólnopolskich i lokalnych jest wzorowany na regulaminie zawodów międzynarodowych organizowanych przez ACM - 3-osobowe zespoły w ciągu 5 godzin rozwiązują 8 zadań sformułowanych w języku angielskim, mając do dyspozycji 1 komputer oraz kompilatory języka C i Pascal. Zadania są oceniane na bieżąco - błędne rozwiązanie można wiec poprawić, ale kosztuje to 20 minut kary. Jeżeli więcej niż 1 zespół rozwiąże tyle samo zadań - wygrywa ten, dla którego łączny czas rozwiązania zadań (wraz z karami) jest najkrótszy.

W celu przygotowania studentów do tego typu rywalizacji oraz dokonania eliminacji zespołów do zawodów ogólnopolskich, z inicjatywy pana prof. dr hab. inż. Jerzego Nawrockiego z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, organizowane są także lokalne konkursy programistyczne w ramach środowiska poznańskiego. W przygotowanie zawodów jest zaangażowane wiele osób z Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Koła Naukowego Studentów Informatyki PP - BooBoo. Zawody są sponsorowane przez poznańskie firmy informatyczne.