Ankieta Nasza Ocena 

W ramach klubu przeprowadzamy co semestr ankietę "Nasza Ocena". Jako, że wzbudza ona duże zainteresowanie ze strony Dyrekcji Insytutu oraz wśród samych wykładowców i oczywiście studentów, cały czas prowadzone są prace nad udoskonaleniem ankiety, która byłaby miarodajną oceną osób prowadzących zajęcia. Wyniki takiej ankiety można by zatem wykorzystać do wielu różnych celów. Taka ankieta została już przeprowadzona także w tym semestrze, ale w nieco innym terminie niż wcześniejsze. Poprzednie edycje ankiety przeprowadzane były zawsze przed sesją egzaminacyjną, w tym semestrze postanowiliśmy przeprowadzić test i pomimo zalecenia (raport II nr RB-004/96) ankietę przeprowadziliśmy po sesji egzaminacyjnej. Doświadczenia z poprzednich semestrów pokazują, że gdy ankietę przeprowadzano w ostatnim tygodniu przed sesją - mniej z nas wykazywało zainteresowanie ankietą. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukaliśmy się w zbyt obszernym formularzu ankiety oraz terminie jej przeprowadzania.

Ankieta ma bardzo duże znaczenie przy układaniu i modyfikowaniu programu studiów. Miała ona bardzo duży wpływ przy tworzeniu nowego dwustopniowego programu studiów. Z roku na rok program ten jest modyfikowany właśnie dzięki ankiecie i co semestralnych spotkaniach z dyrekcją instytutu.

Wankiecie "Nasza Ocena" oceniamy nie tylko wykładowców i prowadzących zajęcia, ale także przedmioty. Pozwala to na uzyskanie w miarę wiarygodnych informacji. Oczywiście ankieta jest anonimowa co powoduje, że nikt nie powinien bać się pisania tego co naprawdę myśli o danym wykładowcy, czy prowadzącym oraz przedmiocie.

Wyniki ankiety zawsze wywieszane są w Instytucie Informatyki, aby każdy student mógł zweryfikować i porównać swoje odczucia z innymi, a także aby każdy prowadzący mógł zobaczyć jak wypadł w oczach studentów, jakie popełniał błedy, a w czym, zdaniem studentów był dobry.

Miło mi także zawiadomić, iż przygotowywane jest przedstawienie wyników ankiety na stronach WWW. Ale projekt ten jest dopiero w powijakach.

A teraz dla zainteresowanych zamieszczamy wzór ankiety jaki obowiązywał już w tym semestrze. W stosunku do poprzedniej wersji, ta została trochę "odchudzona" ponieważ było dużo głosów wśród samych studentów, iż ankieta jest za duża i zbyt skomplikowana.

Pierwsza strona

Kwestionariusz ocen zajęć
Informatyka, SEM III

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej zajęć minionego semestru.

I. Ocena osób prowadzących zajęcia

A Prowadzącego jako nauczyciela oceniam:
6 bardzo dobrze,
5 dobrze,
4 dość dobrze,
3 nienajgorzej,
2 źle,
1 bardzo źle,
x nie mam zdania.

B Tempo prowadzenia zajęć było:
-2 zdecydowanie za wolne,
-1 raczej zbyt wolne,
0 odpowiednie,
1 raczej zbyt szybkie,
2 zdecydowanie za szybkie,
x nie mam zdania.

Oceń poprawność poniższych tez. Wpisz do tabelki (kolumny C i D) jedną z następujących ocen:
5 zdecydowanie tak,
4 raczej tak,
3 dostatecznie,
2 raczej nie,
1 zdecydowanie nie,
x nie mam zdania

C Prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć.

D Prowadzący potrafił przedstawić prezentowane w trakcie zajęć zagadnienia w sposób przejrzysty i zrozumiały

Prosimy dopisać nazwiska osób, z którymi mieliście zajęcia, a nie zostały umieszczone w poniższym spisie (np. prowadzący laboratoria, ćwiczenia).
Wyniki ankiety bez nazwisk prowadzących WSZYSTKIE zajęcia są niepełne i nie spełniają swojego zadania!!!

Lp. Osoby A B C D O
1 prof. dr hab. inż. J. Węglarz
2 dr inż. Z. Królikowski
3 dr inż. K. Bucholc
4 dr inż. B. Begier
5 dr inż. T. Koszlajda
6 dr J. Bartoszek
7 mgr M. Woźniak
8
9
10
O Oszacuj procent zajęć, na których byłeś obecny (np. 90 - ok. 90%, 80 - ok. 80%, itd.).

Druga strona


II. Ocena samych zajęć

E Przedmiot oceniam:
6 bardzo dobrze,
5 dobrze,
4 dość dobrze,
3 nienajgorzej,
2 źle,
1 bardzo źle,
x nie mam zdania.

Oceń poprawność poniższych tez. Wpisz do tabelki (kolumny F, G, H) jedną z następujących ocen:
5 zdecydowanie tak,
4 raczej tak,
3 dostatecznie,
2 raczej nie,
1 zdecydowanie nie,
x nie mam zdania

F Przedmiot w istotny sposób przyczynił się do mojego rozwoju intelektualnego i wzbogacił moją wiedzę.

G Prowadzący potrafił przedstawić prezentowane w trakcie zajęć zagadnienia w sposób przejrzysty i zrozumiały

H Wszystkie formy prowadzenia zajęć (np. wykłady, laboratoria) były ze sobą powiązane.
/Uwaga: dotyczy przedmiotów, które posiadały co najmniej dwie formy prowadzenia zajęć - np. wykład i laboratorium/.

Uzupełnij podane niżej wypowiedzi wpisując do kolumny I jeden z następujących znaków:
-2 zdecydowanie za wolne,
-1 raczej zbyt wolne,
0 odpowiednie,
1 raczej zbyt szybkie,
2 zdecydowanie za szybkie,
x nie mam zdania.

I Liczbę zajęć należałoby ...

Lp. Przedmioty E F G H I
1 Badania operacyjne
2 Systemy operacyjne
3 Architektura systemów liczących
4 Inżynieria oprogramowania
5 Programowanie obiektowe
6 Programowanie deklaratywne
7 Podstawy księgowości i finansów
8 Język angielski
9
10
Twoja średnia ocen z poprzedniego semestru (skreśl najbliższą):

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.